Silivri Tarih Derneği: Mübadele Evi Projesi Kazılarında Arkeolojik Buluntular Tespit Edildi

0
430
Mübadele Evi projesine ait hafriyat kazılarında sit alanı içerisinde iş makinesi ile çalışma yapılmasına yönelik Silivri Tarih Derneği tarafından yapılan başvurular sonucunda kazı alanı kurumlar tarafından incelenerek, söz konusu alanda Bizans ve Osmanlı dönemine ait keramik parçaları bulunduğu duyuruldu.

Aralık ayında Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından ” Mübadele Evi ” projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmasında, parseldeki arkeolojik kazıda iş makinesi kullanıldığı tespit edilmiş, yapılan çalışmanın Sit alanı ilan edilen bölgede prosedürlere ve arkeoloji ilkelerine uygun yürütülmediğinden dolayı ilgili Belediye birimlerine ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘ne gerekli başvurular yapılmıştı.

İlgili Yazı – https://www.silivritarihder.com/post/yapilan-kazi-calısmasi-hakkinda

Dernek tarafından yayınlanan açıklamada, yapılan başvurular neticesinde ilgili müze ve kurul tarafından yapılan incelemeler sonucu söz konusu alanda Bizans ve Osmanlı dönemine ait keramik parçalarının olduğu, hafriyatın taşınması sırasında denetim sağlanamadığı, iş makinesi kullanılması olmaması gibi durumlar tespit edildiği belirtildi.

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yayınlanan Karar şu şekilde;

3.02.2022 tarih, E-39682869-165.02.03-2169289 sayı numaralı yazının ekinde bulunan 27.01.2022-5881 tarih ve numaralı kararda;

” İstanbul İli, Silivri ilçesi, Fatih Mahallesi, 152 Ada, 1 ve 10 parsellere ilişkin; Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına ait 1.12.no’lu Plan Notları’nda ” Planlama alanının tamamında yapılacak her türlü uygulama ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacaktır. … ” denildiğinden müze raporunda parsellerde kültür varlığına rastlanmadığı belirtilmesine karşın, yerinde tarihi buluntular tespit edildiği anlaşıldığından, müze denetimi dışında herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediğine dair ( iş makinası ile kazı çalışması ve hafriyat taşıma ), buluntuların özelliğine açıklık getiren müze raporunun iletilmesine, müze raporu iletilene kadar her türlü inşai ve fiziki uygulamanın durdurulmasına, tevhit talebinin bu aşamadan sonra değerlendirilmesine … ” karar verildiği belirtilmiştir.

03.03.2022 tarih, E-39682869-165.02.03-2250520 sayı numaralı yazının ekinde bulunan 25.02.2022-6983 tarih ve numaralı kararda ;

İstanbul İli, Silivri ilçesi, Fatih Mahallesi, 152 ada 1 ve 10 parsellerde yoğun yağış sonrasında Bizans ve Osmanlı dönemine ait keramik parçaları tespit edildiği, ancak hafriyatın taşınması sırasında denetim sağlanamadığı anlaşıldığından, parsellerdeki temel kazısının elle ve müze denetiminde yürütülmesine, uygulama sırasında iş makinesi kullanılmaması ve tüm aşamalarında, özellikle toprağın sahadan taşınması aşamasında müze denetiminin bir zorunluluk olduğunun ilgililerine hatırlatılmasına, herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanması durumunda uygulamaların durdurularak Kurulumuza bilgi verilmesine, 152 ada 1 ve 10 parsellerdeki yapıların, 31.05.2018 tarih ve 3456 sayılı kurul kararı ile onaylı rekonstrüksiyon projesine göre tek bir yapı olarak projelendirildiği anlaşıldığından, 17.11.2021 tarih ve 1771 sayılı Encümen Kararına uygun olarak ekli krokiye göre tevhit edilmelerinde 2863 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına …” kararı verilmiştir.

Dernek tarafından yayınlanan değerlendirme de söz konusu alanın 3.derece arkeolojik sit alanı olması, önem teşkil eden bu alanda yapılan her türlü arkeolojik çalışmanın titizlikle yürütülmesi gerektiği, iş makinesi ile çalışma yapılan alanda yüzey tespiti bulunmadığından eser çıkma olasılığının yüksek olduğu düşünülerek çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

Derneğin değerlendirmesi şu şekilde ;

Derneğimizce yapılan tespitler ve yazışmalar neticesinde söz konusu alanda geçmiş dönemlere ait buluntuların olduğu çıkan kurul kararlarında anlaşılmış olup, arkeoloji biliminin ne kadar önemli olduğu, arkeolojik sit alanlarında iş makinelerinin bulunmamasının, arkeoloji ilkelerine bağlı uygun metodlarla hassas şekilde kazı çalışmalarının yürütülmesi gerektiği ve buna benzer konularda toplumun bilinçlendirilerek benzer uygulamalarda fikir sahibi olmasının sağlanması önemlidir. Aynı zamanda ilgili birimlerin, STK’ların vb oluşumların Silivri için son derece önemli buna benzer durumlarda daha hassas davranarak süreci takip etmesi, ilçenin kültürel değerlerinin tümünü ilgilendiren buna benzer gelişmeleri ilçe halkı ile paylaşması faydalı olacaktır. Derneğimizce yapılan başvurular ve kurumların müdahaleleri neticesinde söz konusu kazı alanında çıkan Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntuların hafriyatla atılmasının önüne geçilmiş olup Silivri’nin tarihine ışık tutulmasının önü açılmıştır.

Kurul kararına ve arkeolojik alandaki kazı tekniklerine uygun olarak ilerleyecek bir hafriyat çalışması ile birlikte hem çıkabilecek olası buluntular kaldırılmış/korunmuş olacak hem de Mübadele Evi temelleri altında kalıntı olmayan bir zemine oturacaktır.

Diğer yandan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne 18.03.2022 tarihinde söz konusu buluntuların ne olduklarına dair hazırlanan raporu incelemek adına ilettiğimiz dilekçemizin de duyurusunu yapacak, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğinin takipçisi olacak, şeffaflık ilkesi gereğince elde ettiğimiz verileri halkımız ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz.

İlgili Açıklama – https://www.silivritarihder.com/post/silivri-mubadele-evi-kazi-bizans-osmanli-buluntu

Önceki İçerik44. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
Sonraki İçerikZorunlu Ücret Artışı Teklifine Ukome’den Ret