Silivri İlçe Başkanları Bir Araya geldi

0
1229

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının bir araya gelmesinden sonra Silivri İlçe Başkanları da bir araya gelerek bir bildiri yayınladılar.

İyi Parti Silivri İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek rahatsızlığından dolayı, DEVA Partisi’ninde henüz ilçe başkanlığı kurulmadığından dolayı katılamadığı toplantıda Liderlerinin 28 Şubat’ta imza attığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnine katılım ve desteklerini paylaştılar.

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Başkent Ankara’da 6 Genel Başkanın katılımı ve kamuoyu ile paylaşılan Güçlendirilmiş Parlamenter sistemin katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye uygun, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Amaç; eski parlamenter sisteme dönmek değildir. Güçlendirilmiş Parlamenter sistemle hedeflenen hükümet sisteminde, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri eşit şekilde esas alınmıştır.

Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler, göz önünde bulundurularak meclisi güçlendirirken hükümeti zayıflatmamayı, hükümeti güçlendirirken de meclisi zayıflatmama kararlılığı için görüş birlikteliği içerisindeyiz ve ülkemizin menfaati için bir aradayız.

Önerilen bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ile sivil toplum güçlendirilmekte, yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap verebilir hale getirmek, yargı bağımsızlı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak teminat altına alınacaktır.

Güçlendirilmiş Parlamenter sistemin kalbi olan TBMM’nin temsil yeteneği artırılacak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevleri etkili kılınarak, yasama organının daha demokratik, daha etkin ve verimli olmasının yolu açılacaktır.

Ayrıca; TBMM iç tüzüğünde katılımcılık ön plana çıkarılarak, Meclisin bütçe hakkı tahsis edilmiş olacaktır. TBMM’yi her

açıdan güçlendirmek için parti içi demokrasi ve temsilde adaletin sağlanabilmesi, siyasi partiler yasası, seçim kanunları, seçim barajının %3’e düşürme çalışmaları ile kanunlarda yapılacak düzenlemeler sonucu siyasette şeffaflık ve dürüstlük yasal boyutuyla güvence altına alınacaktır.

Seçim sistemi nispi temsil sistemi olarak uygulanacak, seçim çevreleri belirlenirken yurtdışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızın temsiliyeti de TBMM’de sağlanacaktır.

Siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat ve yaptırım hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Venedik Komisyonu raporları gibi Avrupa Konseyi standartları ışığında, çoğulcu demokrasinin güvencesi altında, ilkeleri hazırlanmış, güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişinde ve önümüzdeki genel seçimde ittifaka üye 6 siyasi partinin Genel Başkanlarının çizmiş olduğu yolda, Silivri İlçesinde ittifak üyesi siyasi partilerimizin ilçe Başkanları olarak örgütlerimizin de desteği ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek verdiğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.