Türkiye Komünist Partisi Silivri İlçe Örgütü’nden Cumhuriyet Bayramı Mesajı

0
446

YAŞASIN CUMHURİYET!

Cumhuriyet, cemaatleri, tarikatları, kurumsallaşmış dini, aristokrasiyi ve monarşiyi dağıtıp; özgür ve eşit yurttaşlardan yeni bir halk yaratmaktır. Bu topraklarda; Genç Osmanlılar düşlemiş, İttihat ve Terakki amaç edinmiş ancak Cumhuriyet’i kurma onuruna Mustafa Kemal nail olmuştur.

Ulusal Kurtuluş Savaşı yalnızca emperyalist işgale karşı değil işbirlikçi ve çürümüş Osmanlı Sarayı’na karşı da verilmiştir. Cumhuriyet, hem emperyalizme hem de saltanata karşı bir meydan okumadır.

Kuruluş, o günün gericilerine ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin ürünüdür. Çünkü Cumhuriyet, aydınlanma ve bir kamusal alan yaratma; o alanda aristokrasinin ve dinin etkisini ortadan kaldırma mücadelesidir. Cumhuriyet, “fıtratı gereği” laiktir.

Cumhuriyet devrimi, laik bir halk yaratmaksa; karşı devrim de halkı yeniden cemaate dönüştürmektir. Bunun için Mustafa Kemal’siz ve İnönü’süz bir tarihe ihtiyaç duydular. Bu iki onurlu kurucu, başta eğitim müfredatı olmak üzere tüm alanlardan çıkarılırken, yerlerini Yavuz Selim’le, Abdülhamit’le, Abdülaziz’le doldurdular. AKP, onun öncülleri ve Türkiye patron sınıfı, el birliği ile Cumhuriyet’in içini boşalttılar, çürüttüler ve tasfiye ettiler.

Cumhuriyeti tasfiye edenlerin açıklamaları, reklam filmleri yada resepsiyonlarla yaptıkları anmalar, uluslararası tekellerle işbirliği içerisinde yağmaladıkları ülkemizin insanlarına hamaset dağıtmaktır.

Bu ülkenin emekçi halkı, 1919’da emperyalizme ve 1923’te gericiliğe karşı nasıl mücadele ettiyse; bugün de uluslararası tekellerin egemenliğini kabullenmeyecek ve Cumhuriyet, sermayeye karşı emeğin, emperyalizme karşı yurtseverliğin, gericiliğe karşı aydınlanmanın ürünü olarak yeniden ayağa kalkacaktır.

YAŞASIN CUMHURİYET!

YAŞASIN EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİK!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ Silivri İlçe Örgütü