Berker Esen: Siz Cumhur İttifakı iktidarı olarak kanun çıkarın, biz uygulamasını biliriz.

0
361

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, köy tüzel kişiliğin sonlandırmasından sonra köylülerin hak kayıpları ile ilgili bir basın bildiri düzenleyerek şu ifadelere yer verdi.

              Kamuoyunun yakından takip ettiği ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz köy tüzel kişiliğinin sonlandırılmasından sonra köylülerimizin hak kayıpları ile ilgili zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca İstanbul İl sınırları içinde kalan köylerin, tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşmüştür. İktidar ve ortaklarının gerçekleştirdiği bu dönüşümün hesapsızca yapılması ile mağdur olan köylülerimizin mağduriyetini gidermek yine bizlerin görevi haline gelmiştir. Yazboz tahtasına dönüştürülerek sürekli kararnameler, ek yasalar, torba kanunlar ile süreç bir siyaset malzemesi haline gelmiştir.

                   Tüm kamuoyunun bildiği üzere kanun hükmünde kararnameler ile yapılan yanlışların düzeltilmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek sistem değişikliğinden önce Bakanlar Kurulu kararı alınan, gerek sistem değişikliğinden sonra kanun hükmünde kararnameler, torba yasalara ile belirtilen bir hususun İSKİ Genel Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi, bahse konu mahalleye dönüşmüş köylerde sağlanan su ve diğer hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlandırılması yasal olarak mümkün değildir.

            “Hukuksuz davrananların” “hukuksuzluğu meşrulaştırmasına” göz yummadığımız için konuyu siyasi bir malzeme, bir tartışma konusu haline getirmesini kıymetli vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Cumhur İttifakı paydaşlarının istemesi halinde köylerden mahalleye dönüştürülen yerlerde Kadim Şehir İstanbul’umuzda İSKİ;  aynı kaderi paylaşan yurdumuzun diğer yerlerinde ilgili kurumlar tarafından yapılması istenen indirimli su tarifelerinin yapılması, bir kanun ya da kanun hükmünde kararname ile bu sağlanabilir. Her şey bu kadar açıkken burada amaç vatandaşımızın derdini çözmek mi yoksa bu konu üzerinden mağdur olan vatandaşlarımızı daha da mağdur ederek siyaset malzemesi haline getirmek mi?

                Tüm yasal koşulları oluşturabileceğiniz yerde “zimmet” çıkartmak suçu için tüm ortamı sağlamaya çalışacaksınız sonra dönüp “İSKİ Genel Kurul kararı alarak indirimli su tarifesi uygulaması yapılabilir” diye siyaset yapacaksınız.

                İSKİ Genel Kurul kararları yasa ve kanun üzerinde olmadığı gibi, yasa hepimizi bağlar. Siz Cumhur İttifakı iktidarı olarak kanun çıkarın, biz uygulamasını biliriz. Kanun ve yasaları çarpıtarak, yalan yanlış söylemler ile halka yanlış bilgi vermek siyaset olmaz, olmamalıdır.

Her yanlışınızı düzeltmek, halkımıza doğruları anlatmak her zaman ki gibi biz CHP’lilerin asli görevi olmaya devam edecektir. Örneğin; 7186 sayılı kanun ile köy tüzel kişiliğini kaldırarak mahalleye dönüştürülen yerlerde ve bu köylerde kırsal alan tanımlaması yapılacak mahallelerin tanımı, Silivri Belediyesi’nce tavsiye kararı alınarak İBB Meclisi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak 03.06.2021 tarihli Silivri Belediye Meclisi’ne sunulan raporun ilgili müdürlüğe iade edilmiş ve 5 aydır bununla ilgi Silivri Belediyesi’nce herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hem ucuz su tarifesinin uygulana bilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyeceksiniz, bu kanunda Silivri Belediyesi olarak herhangi bir çaba harcamayacaksınız, sonra da meclis kürsülerinden bu mağduriyet üzerine söylemler gerçekleştireceksiniz, siyaset yapacaksınız.

                Tüm bu yasal sorumlulukları yerine getirmektense , minder dışından güreşmeyi seven Cumhur İttifakı ortakları, Silivri ilçemizde 1938 abonenin indirimli su tarifesinde yararlanması gerekirken, ilgili yasal altyapı oluşturulmadan İSKİ 1938 aboneye su fark faturası çıkarma mecburiyetinde bırakılmıştır. Konun artık bir siyaset malzemesi olarak çıkarılmasında ve vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi için, Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan YILMAZ biran önce gerekli çalışmaları yapmalıdır. İlgili müdürlükten belediye meclise ne havale edilen 11.06.2021/82 sayılı meclis oturumunda oy birliği ile gecen ve komisyon kararı ile ilgili müdürlüğe iade edilen havalenin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen, 5 aydır bekletilen raporun acilen Silivri Belediye Meclisi’nde görüşülerek, İBB Meclisi gündemine taşıması Silivri ve benzer sorunlarla boğuşan ilçelerin yararına olacaktır. Takdir kıymetli Silivri Kamuoyunundur.

                Saygılarımla

Berker ESEN

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı