Berker Esen’den Basına ve Kamuoyuna

0
364

Kıymetli Silivrili Hemşerilerimiz;

Silivri Belediye Başkanlığı Rayiç Bedel Takdir Komisyonu’nun 35 mahallemizde belirlediği yeni rayiç bedellerin %100 ile %800 kat oranlarda artırıldığı ve bu artışların adil olmadığı CHP Silivri İlçe Başkanlığı’mızca tespit edilmiştir. Rayiç bedel artışları ile ilgili çalışmalar, gerekli duyurular yapılmadan adeta yangından mal kaçırır gibi Silivri kamuoyunun bilgisi ve görüşü olmadan gerçekleştirilmiş olması, şeffaf, toplumcu belediyecilik ilkelerinden tamamıyla uzak bir tutumdur.Her defasında Silivri halkının yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı vergi mükelleflerinden her mahallede bir temsilci alarak komisyon kurmadan, mahalle mahalle muhtarlık bölgelerinde toplantılar yapmadan, bilgi almadan halkın kalesine sinsice, gol atmak üzere iken yaptığımız ve yapacağımız itirazlarla vatandaşlarımızın aleyhine gerçekleşecek bu durumun önüne geçmek için hukuki süreci el birliği ile başlatacağız.

Sevgili hemşerilerim;

Silivri Belediyesi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu’na yapacağınız itiraz için son gün 02/08/ 2021 Pazartesi (Bugün) saat 17.00’ye kadardır. Bu haksız artışa itiraz için dilekçeler hazırlanmış olup rayiç bedel artışlarına itirazda bulunmak isteyen vergi mükellefi hemşerilerimiz İlçe Başkanlığımızdan itiraz dilekçesi temin edebilirler. Dilerlerse bireysel dilerlerse bizimle birlikte toplu itirazda bulunabilirler. Bu itiraz hakkımızı kullanıp, Silivri Belediyesi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak ve kırsal alanlarda, gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde 07.09.2021 perşembe günü saat 17.00 tarihinde yargıya başvurarak yürütmeyi durdurma isteminde bulunacağız. Algı yürütmekle siyaset olmaz, halka rağmen idarecilik, yöneticilik yapılamaz. Meclis kürsülerinden, TBMM , CHP Meclis Grubu olarak “su tarife kanun teklifi” verilmesine rağmen, CHP Grubu kanun teklifine ret vermiştir algısı oluşturmak için doğruyu söylemeyeceksiniz, su tarifesi kanun teklifini kabul edemeyeceğimiz birçok yasa ile torba kanun teklifi olarak Parlamento’ya getireceksiniz daha sonra da algı oluşturmak için bu gerçeği yalanlarınızla örtmeye çalışacaksınız… Hatırlatmak isteriz ki “Güneş Balçıkla Sıvanmaz” CHP Grubu su tarife kanununa olumlu şerh koymuş ve torba kanun teklifinin vatandaşlarımızın aleyhine olan diğer teklifleri reddetmiştir. Kendi Meclis Grubunun yasa teklifine sahip çıkamayan bu zihniyet yalanları ile vatandaşlarımızı kandırma konusunda da hiç “AR” duymamaktadır.Gerçekleri çarpıtarak Silivri Belediye Meclis Grubumuza ittafen asılsız söylemleri ile töhmet altında bırakarak “ …Ben ar ediyorum bazı şeyleri konuşmaktan ama siz utanmıyorsunuz” diyenler Silivri halkının bilgisi ve oluru olmadan rayiç bedelleri rayiç fahiş şekilde artıranlar olmalıdır.İBB olarak tarihinde ilk kez, katılımcı bütçe çalışması ile tüm kesimlerin görüş, istek ve öneri ile tüm İstanbul’luyu kapsayacak bütçe çalışmalarını gerçekleştirirken, İBB Meclisinde “Hani Şehrimizi beraber yürütecektik “ sorusu ile suni gündem yaratan Belediye Başkanının kendi çelişkilerinden uzaklaşmaya davet ediyoruz.Sayın Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’nun da dediği gibi, biz halka doğruları anlatmaya, söylemeye devam edeceğiz. Yine meclis kürsüsünde “2022’de yürürlüğe girecek su tarifesini kendi yetkisi olmadığı ve yetki alanına girmediği halde 6 ay önceden su indirimlerini yapma teklifinde bulunarak, ( İSKİ’ye zinmet çıkacağını bildiği halde ) politika yaparak halkın yanındayız” diyerek algı yaratacaksınız, aynı dönem içerisinde halkın bilgisi, görüşü, oluru olmadan, bölgesel çalışma yapılmadan rayiç bedelleri %700-800 artırarak halktan misliyle fazla emlak vergisi alacaksınız sonra da halkımızın yanındayız diyerek güzellemelerde bulunacaksanız. Halkın yanında olan, Su tarifesi kanun teklifinde olduğu gibi, rayiç bedel artışlarında da yaptığımız, yapacağımız çalışmalarla halkın yanında olan CHP politikaları ve CHP Silivri İlçe Başkanlığı olacaktır.

Berker ESEN

                                                                    CHP Silivri İlçe Başkanı

İtiraz Dilekçe Metni

TC

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Silivri İlçemizin, 2022 yılında geçerli olmak üzere belirlenen arsa ve konut m/2 birim değerleri Muhtarlıklarda askıya çıkarılmıştır. Bir Silivri sakini olarak yapılan bu rayiç bedellerin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Rayiç bedel taktir komisyonu bu artış oranlarını, küresel salgının, ekonomik ve sosyal boyutlarını hesaba katmadan belirlenmiş görünüyor. Bu sebeple,İlçemiz…………..………………………….Mah……………………….Sk./Cad……………………………………..Ada………..Parsel’de bulunan taşınmazım için yapılan değer tepik oranını kabul etmediğimi, tarafından yaptığım bu itiraz çözülmediği taktirde yasal ve anayasal haklarını kullanacağımı beyan ederim.

ADI SOYADI    :

T.C                  :

İMZA               :

TELEFON         :