CHP Kadın Kolları: İstanbul Sözleşmesi’nden Değil, Önümüzden Çekilin!

0
581

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanlarının İstanbul
Sözleşmesi’ne Dair Basın Açıklaması.

Bugün İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda “İstanbul Sözleşmesi’nden
Vazgeçmiyoruz” mitingi yapılıyor. Günlerdir İstanbul Valiliği’nden beklenen izin
yazısı, nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi, ancak miting 1000 kişinin katılımı ile
sınırlandırıldı.
Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın sadece 1000 kişi ile sınırlandırılması,
kadınlardan korktuklarını gösteriyor. “Kotalar Bize Dar” diyerek yola çıkan
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, “Sayılar Bize Dar” diyoruz ve
Türkiye’nin her noktasından sesimizi yükseltiyoruz:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ!
İstanbul’da toplanan kız kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Bu amaçla,
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması
yapıyoruz.
Değerli Basın Mensupları,
Biz kadınlar, kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tek
adam rejiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı açıkladığı İstanbul
Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız.
Bizler, bu hukuksuz kararının iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduk.
Yürütmenin durdurulması kararını beklerken, 30 Nisan 2021’de Resmi
Gazete’de, ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararda, İstanbul
Sözleşmesi’nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu belirtildi. Bu karar, açıkça
yargıya talimat niteliğindedir. Nitekim Danıştay, 1 Haziran 2021 tarihinde
açtığımız davaya yönelik, “idarenin savunması alındıktan sonra inceleme
gerektiğine” hükmetti. Kadınlar için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi
konusunda Danıştay’ın savunma almak için bile iki ay beklediği böylece ortaya
çıkmış oldu.
İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ve referandumda mühürsüz oy
pusulalarının kabul edilmesine “evet” diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu
üyesi, bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e sesleniyoruz:
İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin tek cümlelik kararda ne bir gerekçe, ne de
bir açıklama bulunuyor. 1 Temmuz’a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun
üstünlüğünü gösteren bir karar alın! Meclis’teki tüm partilerin oybirliğiyle
kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu kararı derhal iptal edin.
Danıştay bu hukuksuzluğa “Dur!” demek için daha neyi bekliyor?
Kadınlar her gün katledilirken, şiddete uğrarken, böylesine önemli bir davayı rutin
bir dava gibi ele alamazsınız. İnsan haklarıyla ilgili bir davada, her dakika çok
değerlidir. Siz ise, 63 gün sonra ancak savunma istemeye karar verebildiniz. 1
Temmuz geçtikten sonra, karar verseniz ne olacak? Üstelik bu karar hukuka
aykırılık yönünde olursa, uluslararası bir skandala imza atmış olacaksınız. Davayı
yürütüş şeklinizden, talimata boyun eğdiğiniz anlaşılıyor.
Bir çağrı da Venedik Komisyonu’na yapıyoruz: Fesih kararının yürürlüğe girmesi
için açıklanan 1 Temmuz tarihi ertelenmelidir. Çünkü Türkiye’de tek adam
rejiminin talimatı ile işleyen hukuk sistemi ağır ve hantal! Danıştay’a yaptığımız
başvuru henüz sonuçlanmadı. Savunma için iki ay bekleyen Danıştay’ın, fesih
kararı yürürlüğe girene kadar karar mekanizmasını çalıştırmayacağı görülüyor.
Bu nedenle, fesih kararının yürürlüğe giriş tarihi iç hukuk yolları tükenene kadar
ertelenmelidir.
Değerli Basın Mensupları,
İmza tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ni yere göğe sığdıramayan dönemin
Başbakanı, bugün sözleşmeyle ilgili karalama kampanyaları yürütüyor. Oysaki
erkek şiddetini ve çocuk istismarını önlemek, herkesi şiddete karşı korumak,
şiddet faillerini yargılamak, devletin anayasal yükümlülüğüdür. Bu
yükümlülükten kaçamazsınız!
Biz, icracı bir konumda olmamamıza rağmen, sözleşmenin gereklerinden birini
hayata geçirdik ve YaşamHak projemizi başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın
Kolları olarak, kadına yönelik şiddeti durdurmak ve İstanbul Sözleşmesi’ni
uygulatmak amacıyla, Genel Merkezi’mizde 7/24 faaliyet gösteren bir çağrı
merkezi kurduk. 444 82 85 numaralı hattımız kanalıyla şiddet mağduru kadınlara,
istismara uğrayan çocuklara ve ailelerine, 81 ilde hizmet veriyoruz. Barolarla
imzaladığımız protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destek sunuyoruz. PDR
ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, ücretsiz psikolojik rehberlik hizmeti
veriyoruz. Ayrıca bazı illerde iş ve eğitim desteği sunuyoruz. Sosyal Güvenlik
Mevzuatı, İş Kanunu ve Vergi Mevzuatı hakkında da bilgilendirme hizmeti
verdiğimiz iller bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu
yerlerde, şiddet gören kadınların barınma ihtiyacını karşılıyoruz.
Sözleşmenin fesih kararının ardından, YaşamHak otobüsümüzle yollara çıktık.
Türkiye’yi adım adım gezerek kadınlara haklarını ve İstanbul Sözleşmesi’nden
neden vazgeçmediğimizi anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde, şiddet mağduru kadınlarla buluşuyor ve ülkemizdeki kadınların yaşadığı şiddetin tolere edilemez
olduğunu görüyoruz.
Şu da bilinmelidir ki; İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edilecek
olursa, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği bir söz var:
İktidara geldiğimizde, ilk bir hafta içinde Sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacak
adımları atacağız.
Kimse biz kadınların örgütlü gücünü hafife almasın. Mücadelemiz 1 Temmuz’a
kadarki sıkışık zaman dilimi ile sınırlı değil. 1 Temmuz’dan sonra da
mücadelemiz devam edecek.
Sözümüz açık, kararımız net: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!
Türkiye’nin her ilinde tek ses olarak haykırıyoruz:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN DEĞİL, ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın Kadın Dayanışması!
CHP KADIN KOLLARI