Eylül Ayı Meclisi II. Birleşimi Yarın

0
347

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimi, 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 15.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 6 Eylül Cuma günü Saat 15.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

Gündem :
1- Marmara Bölgesi sismik etkinliğinin takibi için Deprem İstasyonu ve bahçesi olarak kullanılmak üzere Silivri Büyüksinekli Mahallesi, 1037 nolu parselde 5×10 ebadındaki alanın Boğaziçi Üniversitesi adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 933 ada, 7 parsel ile kısmen 8 ada, 130 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4- Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 337 ada 3 parsel, 328 ada 1 parsel ve 354 ada 2 parselin doğusunda kalan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6- Belediyemize ait hissedarı olduğumuz parsellerdeki hisselerimizin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7- Silivri Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8- Karaman Kardeşler Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 EC 5671 plakalı çöp kamyonunun belediyemize hibe talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Yorumlar

Yorum