Haziran Ayı Meclisi Pazartesi

0
152

Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 10 Haziran 2019 Pazartesi Günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi’nin 10/06/2019 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :
1- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimi.
2- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesinin yıllara yaygın olarak yapılmasının görüşülmesi.
3- Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi.
4- İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi.
5- Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.
6- Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi (eski Çanta-Fatih Mahallesi), 432 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi plan değişikliğinin görüşülmesi.
7- Belediyemiz mülkiyetindeki Silivri İlçesi Seymen Mahallesi, 488 ve 489 parseller ile şahıs mülkiyetindeki 487 parselin mezarlık alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili belediyemizin görüşü amaçlı İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğünün plan teklifinin görüşülmesi.
8- İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

Yorumlar

Yorum