Genç Önder’den Balcıoğlunu ziyaret

0
1093

Silivri Genç Önder Derneği ilçe temsilciliği Silivri Belediye Başkanı Yardımcısı Bora Balcıoğlu’nu ziyaret etti. Balcıoğlu’nu ziyaretine İlçe Temsilcisi Muhammed Tayyip Tellioğlu eşliğinde kız Komisyon Başkanı Büşra Dörtyol ve Teşkilat Başkanı Talip Öztürk yer aldı.

Silivri Genç Önder Derneği ilçe temsilciliği Silivri Belediye Başkanı Yardımcısı Bora Balcıoğlu’nu ziyaret etti. Genç Önder ilçe temsilcisi Muhammed Tayyip Tellioğlu, kız komisyon başkanı Büşra Dörtyol ve Eşkilat başkanı Talip Öztürk Balcıoğlu’nu ziyarette bulundular.

Genç Önder ilçe temsilciliği Balcıoğlu ile İmam Hatipli kardeşleri için neler yapabileceklerini konuştular. Peki bahsetmiş olduğumuz Genç Önder Derneği ne zaman, nerede, nasıl, ve kimler kurmuştur?

Genç Önder Derneği Nedir?

Önder Derneği 1958 yılında, o zaman ki ismiyle İstanbul İmam Hatip Okulu`nun 1951 girişli ilk mezunları tarafından 1630 sayılı Dernekler Kanunu`na göre, İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti ismiyle kuruldu. Mezun derneklerinin yaptığı faaliyetleri aynı şekilde uyguladılar. Mezun ve Mensupları bir araya getirdiler ve irtibatı sağladılar.

Türkiye`nin ilk İmam Hatip okulu olan İstanbul`un Fatih ilçesinin Çarşamba semtindeki İmam Hatip Okulu Mezunlarına hizmet veren derneğimizin o zaman ki ismi de “İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti ” idi. 1960`lı yılların sonlarında adı “İstanbul İmam Hatip Okulu Mezunları Derneği” olarak değiştirildi. 1980 İhtilali`nden sonra ise, tüzükte yapılan bir değişiklikle tüm Türkiye genelindeki İmam Hatip Liselerini çatısı altına almak arzusuyla ismindeki “İstanbul” ifadesi çıkarıldı. Kısa isim olarak da İmam kelimesinin Türkçe karşılığı olan “ÖNDER” kelimesi eklendi ve derneğin adı şimdiki söylemiyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği halini aldı.

DERNEĞİN GAYESİ, FAALİYET ALANI VE HİZMET KONULARI

Derneğin gayesi ve bu gaye doğrultusundaki faaliyet alanı “Başta Ülkemiz olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki İmam Hatip Okulları ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlarla ÖNDER İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak, çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında birliği sağlamak, mezunların okulları ile manevi bağlarını devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak, mezunlarına akademik ve / veya profesyonel kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksekokullara devam haklarının teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri ve akademik çalışmaları için ulusal ve uluslararası üniversiteler ile protokoller yapmak, profesyonel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, resmi kurum ve kuruluşlar karşısında cemiyetin ve üyelerin haklarını korumak, kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak, kurs, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.”

 

Yorumlar

Yorum